Grau Mitjà

Cuina i Gastronomia

Què aprendràs
i faràs

Aquest professional serà capaç de:

  • Executar els processos de pre-elaboració i/o regeneració que sigui necessari aplicar a les diferents matèries primeres.
  • Realitzar la decoració/finalització de les elaboracions
  • Determinar les necessitats per a la producció en cuina.

Què podràs fer quan
finalitzis aquests estudis

Treballar:

  • Cuinera / cuiner
  • Cap de partida
  • Empleada / empleat d’economat d’unitats de producció i servei d’aliments i begudes

Continuar estudiant:

  • Cursos d’especialització professional
  • Un altre cicle de Formació Professional amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls professionals d’acord amb la normativa vigent
  • El Batxillerat en qualsevol de les seves modalitats