FP Dual

Requisits i Admissió

Si l’any en què et matricules

tens entre 16 i 23 anys,

pots accedir a l’FP Dual si, a més a més, compleixes aquests altres requisits

Tens nacionalitat espanyola, certificat de registre de ciutadania comunitària o tarjeta familiar de ciutadà de la UE, o ets titular d’autorizació de residència o residència i treball en Espanya en vigor.

Ets resident en les Illes Balears amb una antiguitat mínima de dos anys.

Estàs inscrit en el SOIB com a demandant d’ocupació en el moment de la contractació.

No tens qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu requerida per subscriure un contracte en pràctiques.

Compleixes els requisits per matricular-te en un grau mitjà o grau superior (segons la teva elecció).

PRESENTA LA TEVA SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ DE L’1 AL 30 DE JUNY

A Més a més,

a l’admissió es valora:

  • La formació complementària directament relacionada amb el cicle formatiu o el sector productiu. Presentant original i còpia dels títols o certificats on s’indiquin els continguts cursats i el nombre d’hores*.
  • L’experiència laboral, presentant Certificat d’empresa i informe de vida laboral*.
  • Els coneixements i competències en llengua anglesa. Presentant original i còpia dels certificats o títols que els acreditin, d’acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per les llengües.

* Serà criteri de puntuació i elaboració de barem a l’hora d’adjudicar places vacants.

DESCARREGA’T LA INFORMACIÓ CLAU SOBRE EL PROCÉS D’ADMISSIÓ