FP Dual

La connexió
formació-empresa

L’FP Dual és un model que combina formació en el centre formatiu i formació en l’empresa
(amb contracte de treball de formació i aprenentatge retribuït).

Objectius

Connectar de forma directa la formació en el centre educatiu i la feina en l’empresa.

Facilitar a l’empresa la selecció del seu personal.

Millorar la formació dels alumnes i la seva adaptació a l’empresa.

Contribuir a la inserció laboral dels joves.