Durada i terminis

Dos cursos acadèmics

(2.000 hores)

En general, existeixen 3 modalitats de distribució horària segons els cicles i el sector amb el qual es relacionen:
1.
Formació a l’empresa als matins (25 hores setmanals) i a l’institut a les tardes (15 hores setmanals).
2.
Formació tres dies a la setmana a l’empresa (24 hores setmanals) i dos dies al centre formatiu (16 hores setmanals).
3.
Formació tres dies a la setmana a l’empresa (24 hores setmanals) i dos dies al centre formatiu (16 hores setmanals).
La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors pot autoritzar altres distribucions horàries i adaptar-les als diferents sectors productius.
i_reloj_b

Terminis i presentació de la documentació:

Durant el mes de juny s’obri el termini de presentació de sol·licituds. Aquí trobaràs tota la informació: