FP Dual

Durada i terminis

Dos cursos acadèmics
(2.000 hores)

En general, existeixen 3 modalitats de distribució horària segons els cicles i el sector amb el qual es relacionen:

1. Formació a l’empresa als matins (25 hores setmanals) i a l’institut a les tardes (15 hores setmanals).
2. Formació tres dies a la setmana a l’empresa (24 hores setmanals) i dos dies al centre formatiu (16 hores setmanals).
3. Formació exclusivament a l’institut d’octubre a abril (tots dos inclosos) 15 hores setmanals i a l’empresa en exclusiva de maig a octubre (tots dos inclosos) 40 hores setmanals.
  1. Formació a l’empresa als matins (25 hores setmanals) i a l’institut a les tardes (15 hores setmanals).
  2. Formació tres dies a la setmana a l’empresa (24 hores setmanals) i dos dies al centre formatiu (16 hores setmanals).
  3. Formació exclusivament a l’institut d’octubre a abril (tots dos inclosos) 15 hores setmanals i a l’empresa en exclusiva de maig a octubre (tots dos inclosos) 40 hores setmanals.

La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors pot autoritzar altres distribucions horàries i adaptar-les als diferents sectors productius.

Terminis i presentació de la documentació:

Durant el mes de juny s’obri el termini de presentació de sol·licituds. Aquí trobaràs tota la informació: