Informació de

Contacte

Direcció General de Formació Professional
i Ensenyaments Artístics Superiors

Informació general per a estudiants

Telèfon

971 17 77 71

Orientació per a estudiants

Telèfon

971 17 78 59

Correu electrònic

poapcentral@gmail.com

Cambra de Comerç de Mallorca

Informació per a empreses

Telèfon

971 71 01 88
Extensions: 2228, 2230 o 2522