Com funciona

i_libreta_b

Com pot participar?​

Empleni el document d’interés de participació al programa de l’FP dual i remeti-ho a la Cambra de Comerç de Mallorca. Ens posarem en contacte amb l’empresa per ampliar els detalls de la participació directament relacionats amb les peculiaritats del seu sector. Aquest document no és vincuant.
També pot mostrar la intenció de participar en l’FP dual com a empresa, emplenant el formulari online.

Perfil de l'alumne​

  • Joves entre 16 i 23 anys (complerts l’any de matriculació).
  • Inscrits com a aturats al SOIB.
  • Matriculats en cicles de grau mitjà o superior d’FP dual.
  • Poden tenir experiència laboral o qualificació prèvia.

Salari per a tots els contractes

Retribució proporcional al temps de treball efectiu que realitza en l’empresa, d’acord amb el que estableix el conveni i mai per sota de la part proporcional del salari mínim interprofessional.
i_diana_g

Candidat/a a mida:
proposta d'idoneïtat

Una possibilitat molt interessant és que l’empresa proposi un/a candidat/a, que ha de complir els requisits per a matricular-se a un cicle formatiu de l’FP dual, i que estigui interessat en realitzar l’aprenentatge a la seva empresa.
Aquí es pot descarregar el model de proposta d’idoneitat.