FP Dual

Beneficis per a l’empresa

Bonificacions

 • Quotes Seguretat Social bonificades

  Bonificació del 100% si la plantilla és inferior a 250 treballadors.
 • Bonificació si passa a contracte indefinit

  Reducció de quotes a la Seguretat Social en 1.500€ anuals durant tres anys (1.800€ per a dones).
FP Dual Mallorca. FP Dual Illes Balears

Personal jove

 • Es contracta a una persona jove que aporta creativitat i una visió diferent a l’empresa.
 • El contracte és de formació i aprenentatge en categoria professional equivalent a la seva activitat.
 • Es fa un seguiment per part del tutor de l’empresa i del centre formatiu, que supervisen el treball i evolució de l’alumne.
 • El salari serà proporcional a les hores treballades.
 • L’alumne també pot aportar l’empresa, previ acord entre les dues parts, es coneix com a Proposta de d’idoneïtat.