UNA SOLUCIÓ PER A L’EMPRESA, UNA OPORTUNITAT PER A L’ESTUDIANT

EMPRESES

QUÈ ÉS?

Model de formació professional que combina formació en el centre formatiu i formació en l’empresa (amb contracte de treball de formació i aprenentatge retribuït)

QUINS OBJECTIUS TÉ?

 • Connecta de forma directa la formació en el centre educatiu i la feina en l’empresa.
 • Facilita a l’empresa la selecció del seu personal.
 • Millora la formació dels alumnes i la seva adaptació a l’empresa.
 • Contribueix a la inserció laboral dels joves.

BENEFICIS PER A L’EMPRESA

QUOTES SEGURETAT SOCIAL BONIFICADES

Bonificació del 100% si la plantilla és inferior a 250 treballadors.

PERSONAL JOVE CONTRACTAT

 • Es contracta a una persona jove que aporta creativitat i una visió diferent a l’empresa
 • El contracte és de formació i aprenentatge en categoria professional equivalent a la seva activitat
 • Es fa un seguiment per part del tutor de l’empresa i del centre formatiu, que supervisen el treball i evolució de l’alumne
 • El salari serà proporcional a les hores treballades.
 • L’alumne també pot aportar l’empresa, previ acord entre les dues parts, es coneix com a Proposta de D’Idoneïtat.

BONIFICACIÓ SI PASSA A CONTRACTE INDEFINIT

Reducció de quotes a la Seguretat Social en 1.500€ anuals durant tres anys (1.800€ per a dones).

PERFIL DE L’ALUMNE

 • Joves entre 16 i 28 anys
 • Inscrits com a aturats al SOIB
 • Matriculats en cicles de Grau Mitjà o Superior d’FP DUAL
 • Poden tenir experiència laboral o qualificació prèvia

DURADA DE LA FORMACIÓ EN EL CENTRE

Dos cursos acadèmics (2.000 hores) necessaris per a l’obtenció del títol de Formació Professional.

COM PUC PARTICIPAR?

Empleni el document de compromís i remeti-ho a la Cambra de Comerç de Mallorca.

Ens posarem en contacte amb l’empresa per ampliar els detalls de la participació directament relacionats amb les peculiaritats del seu sector.

SALARI PER A TOTS ELS CONTRACTES

Retribució proporcional al temps de treball efectiu que realitza en l’empresa, d’acord amb el que estableix el conveni i mai per sota de la part proporcional del salari mínim interprofessional.

TITULACIONS

 • GRAU MITJÀ EN CUINA I GASTRONOMIA
 • GRAU MITJÀ EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA
 • GRAU MITJÀ EN SERVEIS EN RESTAURACIÓ
 • GRAU SUPERIOR EN GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS
 • GRAU SUPERIOR EN SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS
 • GRAU SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES
 • GRAU MITJÀ EN ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS
 • GRAU MITJÀ EN JARDINERIA I FLORISTERIA
 • GRAU SUPERIOR EN ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ
 • GRAU SUPERIOR EN VITIVINICULTURA
 • GRAU SUPERIOR EN DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS WEB