ESTUDIES I
TREBALLES?

LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL QUE ET PERMET APRENDRE TREBALLANT

CONTACTE

DIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS

Informació general per a estudiants: 
fp.caib.es/dual 
971 17 77 71

Orientació per a estudiants: 
poapcentral@gmail.com
971 177800

Extensions:62300, 62352, 62357 o 62330

CAMBRA DE COMERÇ DE MALLORCA

Informació per a empreses: 

pbes.formacio@cambramallorca.com 
971 71 01 88
Extensions: 
2228-2230-2522