CONTACTE

DGFPFP
Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat

Informació general:
fp.caib.es/dual
T 971 17 77 71
Orientació:
orientacio@dgfpfp.caib.es
T
971 17 78 59

CAMBRA DE COMERÇ DE MALLORCA

Informació empreses:
pbes.formacio@cambramallorca.com
T
971 71 01 88
Extensions:
228-230-524