ESTUDIES I
TREBALLES?

LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL QUE ET PERMET APRENDRE TREBALLANT

ALUMNES

L’OPORTUNITAT DE TITULAR-TE TREBALLANT

(Amb contracte de treball de formació i aprenentatge retribuït).

Si estàs pensant matricular-te a FP dual combinant la formació al centre formatiu i la formació remunerada en una empresa HAS DE CONÈIXER TOTS ELS DETALLS DES DEL COMENÇAMENT ABANS DE MATRICULAR-TE

REFLEXIONA SOBRE LA MODALITAT DUAL:

 • Et resulta interessant combinar la formació reglada i el treball remunerat.
 • Estàs disposat/da a fer l’esforç que suposa estudiar i treballar.
 • Vols obtenir una titulació i al mateix temps experiència laboral.
 • T’interessa aprendre treballant.
 • T’interessa el sector.
 • Has tingut experiència laboral prèvia i coneixes el sector, però no tens titulació que ho acrediti. (En aquest cas consulta els requisits).
 • T’atreuen les possibilitats d’inserció laboral.
 • Coneixes una empresa que està interessada en tenir-te com a alumne-treballador i acordes amb ella fer la l’FP dual (Proposta d’Idoneïtat)(*)

LA MODALITAT DUAL T’OFEREIX TOTES AQUESTES POSSIBILITATS…I A MÉS…

 • Tindràs des de l’inici un pla de formació i un tutor tant en l’institut com en l’empresa, que t’acompanyaran i realitzaran el seguiment dels teus progressos.

COMPROVA SI…

 • Tens entre 16 i 23 anys (complerts l´any de matriculació).
 • Tens nacionalitat espanyola, certificat de registre de ciutadania comunitària o tarjeta familiar de ciutadà de la UE, o ets titular d’autorizació de residència o residència i treball en Espanya en vigor.
 • Ets resident en les Illes Balears amb una antiguitat mínima de dos anys.
 • Estàs inscrit en el SOIB com a demandant d’ocupació en el moment de la contractació.
 • No tens qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu requerida per subscriure un contracte en pràctiques.
 • Compleixes els requisits per matricular-te en un grau mitjà o grau superior (segons la teva elecció).

A L’ADMISSIÓ ES VALORA A MÉS…

 • La formació complementària directament relacionada amb el cicle formatiu o el sector productiu. Presentant original i còpia dels títols o certificats on s’indiquin els continguts cursats i el nombre d’hores. Serà criteri de puntuació i elaboració de barem a l’hora d’adjudicar places vacants.
 • L’experiència laboral, presentant Certificat d’empresa i informe de vida laboral. Serà criteri de puntuació i elaboració de barem a l’hora d’adjudicar places vacants.
 • Els coneixements i competències en llengua anglesa. Presentant original i còpia dels certificats o títols que els acreditin, d’acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per les llengües.

(*) PROPOSTA D'IDONEÏTAT

Una possibilitat molt interessant és presentar un acord amb una empresa, en la qual realitzar la teva FP dual.
En aquest cas, la teva sol.licitud d´admissió tendrà caràcter preferent.

El Centre formatiu valorarà que l´empresa proposada compleixi els requisits necessaris.

El fet que presentis la teva candidatura a les empreses demostra per la teva part que tens iniciativa i una gran motivació cap a la feina. Actituds imprescindibles al món laboral i molt demandades per part de les empreses: proactivitat, iniciativa i motivació.

DURADA I ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓ

Durada i estructura de la formació: dos cursos acadèmics (2.000 hores) necessaris per a l’obtenció del títol de Formació Professional.

En general, existeixen 3 modalitats de distribució horària segons els cicles i el sector amb el qual es relacionen:

1. Formació a l´empresa als matins (25 hores setmanals) i a l´institut a les tardes (15 hores setmanals).

2. Formació tres dies a la setmana  a l´empresa (24 hores setmanals) i dos dies al centre formatiu (16 hores setmanals).

3. Formació exclusivament a l´institut d´octubre a abril (tots dos inclosos) 15 hores setmanals i a l´empresa en exclusiva de maig a octubre (tots dos inclosos) 40 hores setmanals. 

La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors pot autoritzar altres distribucions horàries i adaptar-les als diferents sectors productius. 

 

TERMINIS I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ:

 • Durant el mes d´agost s’obri el termini de presentació de sol·licituds. Aquí trobaràs tota la informació.