ALUMNES

L’OPORTUNITAT DE TITULAR-TE TREBALLANT

(Amb contracte de treball de formació i aprenentatge retribuït).

Si estàs pensant matricular-te a FPDUAL combinant la formació al centre formatiu i la formació remunerada en una empresa HAS DE CONÈIXER TOTS ELS DETALLS DES DEL COMENÇAMENT ABANS DE MATRICULAR-TE

Reflexiona sobre la modalitat DUAL:

 • Et resulta interessant combinar la formació reglada i el treball remunerat.
 • Estàs disposat/da a fer l’esforç que suposa estudiar i treballar.
 • Vols obtenir una titulació i al mateix temps experiència laboral.
 • T’interessa aprendre fent.
 • T’interessa el sector.
 • Has tingut experiència laboral prèvia i coneixes el sector, però no tens titulació que ho acrediti. (En aquest cas consulta els requisits).
 • T’atreuen les possibilitats d’inserció laboral.
 • Coneixes una empresa que està interessada en tenir-te com a alumne-treballador i acordes amb ella fer la l’FPDUAL (Proposta d’Idoneïtat)(*)

La modalitat dual t’OFEREIX TOTES AQUESTES POSSIBILITATS…I A MÉS…

 • Tindràs des de l’inici un pla de formació i un tutor tant en l’institut com en l’empresa, que t’acompanyaran i realitzaran el seguiment dels teus progressos.

COMPROVA SI…

 • Tens entre 16 i 28 anys
 • Tens nacionalitat espanyola, certificat de registre de ciutadania comunitària o tarjeta familiar de ciutadà de la UE, o ets titular d’autorizació de residència o residència i treball en Espanya en vigor.
 • Ets resident en les Illes Balears amb una antiguitat mínima de dos anys.
 • Estàs inscrit en el SOIB com a demandant d’ocupació un mes abans de l’inici en l’empresa.
 • No tens qualificació profesional reconeguda pel sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu requerida per subscriure un contracte en pràctiques.
 • Compleixes els requisits per matricular-te en un Grau Mitjà o Grau Superior (segons la teva elecció)

A L’ADMISSIÓ ES VALORA A MÉS…

 • La formació complementària directament relacionada amb el cicle formatiu o el sector productiu. Presentant original i còpia dels títols o certificats on s’indiquin els continguts cursats i el nombre d’hores. Serà criteri de puntuació i elaboració de barem a l’hora d’adjudicar places vacants.
 • L’experiència laboral, presentant Certificat d’empresa i informe de vida laboral. Serà criteri de puntuació i elaboració de barem a l’hora d’adjudicar places vacants.
 • Els coneixements i competències en llengua anglesa. Presentant original i còpia dels certificats o títols que els acreditin, d’acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per les llengües.
Admissió FP DUAL curs 2017-2018

(*) PROPOSTA D'IDONEÏTAT…

Una possibilitat molt interessant és presentar un acord amb una empresa, en la qual realitzar la teva FPDUAL. En aquest cas, la teva sol.licitud d’admissió tendrà caràcter preferent.

El centre formatiu valorarà que l’empresa proposada compleixi els requisits necessaris.

El fet que presentis la teva candidatura a les empreses demostra per la teva part que tens iniciativa i una gran motivació cap a la feina. Actituts imprescindibles al món laboral i molt demandades per part de les empreses: proactivitat, iniciativa i motivació.

DURADA I ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓ

Durada i estructura de la formació: dos cursos acadèmics (2.000 hores) necessaris per a l’obtenció del títol de Formació Professional.

En general, existeixen 3 modalitats de distribució horària segons els cicles i el sector amb el qual es relacionen:

 1. Aniràs a l’empresa als matins (25 hores setmanals) i a l’institut a les tardes (15 hores setmanals).
 2. Aniràs tres dies a la setmana a l’empresa (24 hores setmanals) i dos dies al centre formatiu (16 hores setmanals).
 3. Aniràs exclusivament a l’ institut d’octubre a abril (tots dos inclosos) 15 hores setmanals i a l’empresa en exclusiva de maig a octubre (tots dos inclosos) 40 hores setmanals

Terminis i presentació de documentació:

 • Durant el mes de juny s’obri el termini de presentació de sol.licituds. Aquí trobaràs tota la informació.
Admissió FP DUAL curs 2017-2018